Privacyverklaring

Emma Meeussen, Praktijk voor Haptotherapie, hecht veel waarde aan uw privacy. In deze privacyverklaring wil ik u informeren over mijn omgang met de persoonlijke gegevens, die ik in het kader van mijn werkzaamheden ontvang. Tevens is hierin opgenomen welke rechten u heeft. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Emma Meeussen, Praktijk voor Haptotherapie, gevestigd aan Bronsgeeststraat 17, 6541 ZJ Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen, dan kunt u contact opnemen middels onderstaande contactgegevens.

 

Contactgegevens:

 

https://www.emmameeussen.nl

Bronsgeeststraat 17

6541 ZJ Nijmegen

+31 6 13135527

info@emmameeussen.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Emma Meeussen, Praktijk voor Haptotherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Emma Meeussen, Praktijk voor Haptotherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens over de gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Emma Meeussen, Praktijk voor Haptotherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Administratieve doeleinden
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het uitvoeren van de behandelovereenkomst

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Persoonsgegevens van leveranciers worden door mijn praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Emma Meeussen, Praktijk voor Haptotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Uw persoonsgegevens worden door mijn praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de behandeling en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Emma Meeussen, Praktijk voor Haptotherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Emma Meeussen, Praktijk voor Haptotherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Delen van persoonsgegevens buiten de EU

Ik deel uw gegevens niet met partijen buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Emma Meeussen, Praktijk voor Haptotherapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Emma Meeussen, Praktijk voor Haptotherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@emmameeussen.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Emma Meeussen, Praktijk voor Haptotherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Emma Meeussen, Praktijk voor Haptotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@emmameeussen.nl.

Scroll naar boven