Algemene Voorwaarden

Emma Meeussen, Praktijk voor Haptotherapie

 

Bronsgeeststraat 17

6541 ZJ Nijmegen

+31 6 13135527

info@emmameeussen.nl

https://www.emmameeussen.nl

KVK: 86706837
BTW-nummer: NL004299433B28

Tarief

U betaalt €90 voor een afspraak van een uur. Ook intakesessies gelden als een afspraak.

Vergoeding

Momenteel is nog geen vergoeding mogelijk.

Vanaf 2024 verwacht ik dat mijn begeleiding in aanmerking komt voor vergoeding. Ga zelf na bij uw zorgverzekeraar of dit inderdaad het geval is. De vergoeding valt onder alternatieve zorg (en niet onder haptotherapie). Een verwijzing via de huisarts is niet nodig. De kosten die de zorgverzekeraar (gedeeltelijk) vergoedt, gaan bovendien niet ten koste van het eigen risico.

Annulering

U kunt een afspraak tot 24u vantevoren kosteloos annuleren. Dat kan per app bericht, sms, e-mail of telefonisch. Bij het te laat of niet doorgeven van de annulering breng ik de gereserveerde tijd in rekening.

Betalingstermijn

Na iedere afspraak ontvangt u een factuur per e-mail. Het factuurbedrag mag worden overgemaakt op rekeningnummer <…> ten name van Emma Meeussen, onder vermelding van het factuurnummer. De rekening dient 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
Indien er nog niet betaald is volgt na 30 dagen een betalingsherinnering. Een laatste aanmaning stuur ik na 45 dagen, hiervoor worden €7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij uitblijven van de laatste aanmaning volgt een incassoregeling, waarvan alle kosten worden doorberekend aan de cliënt.

Klachten

Ik voldoe aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Voor klachten over de therapie of coaching kunt u in eerste instantie terecht bij de therapeut. Mocht u zich onvoldoende gehoord of begrepen voelen in uw klacht dan kunt u zich voor de klachtenprocedure (Wkkgz) wenden tot de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Delen van informatie

Het informeren van derden, denk daarbij aan bijvoorbeeld een huisarts, verwijzer, of behandelaar, gebeurt enkel in overleg en met uw toestemming. Dit kan een eindevaluatie voor de verwijzer zijn, of overleg met een medebehandelaar wanneer dit noodzakelijk of bevorderlijk is voor de therapie.

Medische gegevens

Alle eventuele, nadelige gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Bereikbaarheid

Ik ben te bereiken per e-mail, sms, Whatsapp of telefonisch. Voor direct contact ben ik bereikbaar op dinsdag tussen 9u en 13u en op vrijdag tussen 9u en 17u. Houd er daarbij rekening mee dat vrijdag mijn praktijkdag is en ik dus niet altijd mijn telefoon op kan nemen. Wanneer u mij niet direct treft, kunt u binnen drie werkdagen een reactie verwachten.

Continuïteit van zorg

Tijdens vakanties of andere afwezigheid verwijs ik naar Bob Driessen (psycholoog en haptonoom). Indien er een wachtlijst ontstaat in mijn praktijk verwijs ik naar een collega met een gedeelde visie en/of manier van werken.

Beëindiging van de behandeling

De therapie eindigt met een gezamenlijke evaluatie. De evaluatie wordt vastgelegd in het dossier, samen met het gezamenlijke besluit tot beëindiging. U kunt ook zelf – zonder opgaaf van reden – besluiten om de behandeling stop te zetten. In dat geval sluit ik het dossier en stuur ik u daarvan schriftelijk bevestiging.

Deze Algemene Voorwaarden van Emma Meeussen, Praktijk voor Haptotherapie, zijn in werking getreden per 1 augustus 2023. Aan de rechtsverhouding tussen mijn cliënt en mijzelf ligt de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) ten grondslag. Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor het tot stand komen van een dergelijke overeenkomst en geven aan wat mijn cliënten en ik bij de uitvoering daarvan mogen verwachten. Het spreekt vanzelf dat ons unieke en persoonlijke contact tijdens een therapietraject daarnaast een belangrijke factor is.

Scroll naar boven